سفارشات به روش های زیر برای مشتریان در سراسر ایران ارسال می شود.

 

1. تهران

سفارشات برای مشتریان تهرانی از طریق پست تهران ارسال خواهد شد و هزینه آن 9.000 تومان می باشد.

 

2. شهرستان

سفارشات برای مشتریان شهرستان از طریق پست ارسال خواهد شد و هزینه آن برای تمام نقاط ایران 17.000 تومان می باشد.

 

 

* ارسال سفارشات بعد از 3 تا 5 روز کاری می باشد.